Yatırım

Yatırımcıların Cazibe Merkezi Türkiye

Neden Türkiye’de Yatırım Yapmalısınız?

Stratejik Konum

Çokuluslu şirketler için kusursuz küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez

Nitelikli ve Uygun Maliyetli İş Gücü

Yüksek verimliliğe sahip, iyi eğitimli ve rekabetçi bir iş gücü

Elverişli Nüfus

Yarısı 32 yaş altında olan genç ve dinamik bir nüfus

Güçlü Ekonomi

Yıllık ortalama %5.5 GSYİH büyüme oranıyla dünyanın en hızlı yükselen ekonomilerinden biri

Kesintisiz Reform Süreci

Kamu-özel sektör iş birliği sayesinde yeni nesil reformlar

Liberal Yatırım Ortamı

Doğrudan yabancı yatırımlar için engellerin olmadığı, yatırımcıların koruma altında olduğu bir iş ortamı

Kazançlı Teşvikler

Projeye özel ve kapsamlı teşvik programları

Avantajlı AR-GE Ekosistemi
Sağlanan geniş destekler ile teknoloji geliştirme için eşsiz konum

Sektörel Fırsatlar
Farklı sektörlerde büyük fırsatlar sunan çok yönlü bir ekonomi

Geniş İç ve Bölgesel Pazarlar

Geniş iç pazarın yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1 milyar tüketiciye erişim sağlayan bölgesel pazarlar